ΚΤΗΡΙΑ

Τα κεντρικά γραφεία της TECHNOMARE τεχνολογίας, όπου έχουν κατατεθεί τα εξής τμήματα:

 1. GENERAL MANAGEMENT
 2. SALES DEPT
 3. TECHNICAL DEPT
 4. QUALITY DEPT
 5. PERSONNEL DEPT
 6. ACCOUNTING

 

Τα εργαστήρια εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χώρους όπου οι εξής τμήματα:

 1. PRODUCTION MANAGEMENT
 2. WINDING DEPT
 3. ELECTRICAL DEPT
 4. AUTOMATION DEPT
 5. SWITCHBOARD PANEL CONSTRUCTION DEPT
 6. PNEUMATIC SYSTEMS DEPT
 7. WAREHOUSE / STORAGE DEPT