ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, τεχνικοί με άριστη εμπειρία στα συστήματα αυτοματισμού μπορούν να παρέχουν στήριξη για κάθε σύστημα αυτοματισμού είτε πρόκειται για διαδικασία εγκατάστασης είτε για σχεδιασμό έρευνα μελέτη.

Η άμεση συνεργασία της εταιρίας μας με τους πελάτες της εξασφαλίζει επίσης ότι κάθε έργο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας προϋπολογισμού και χρόνου παράδοσης.

Οι εργασίες αυτοματισμού που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις, επισκευές και συντηρήσεις για :

Programmable Logic Control (PLC) and Distributed Control System (DCS)
design, installation and maintenance of strategic software provider.
Power Management systems for generators controls
Full U.M.S. (un-manned systems)
Alarm monitoring system
Extension Alarm systems
Damage control systems
Remote monitoring system
Main engine controls
Propulsion systems
Maneuvering systems