ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Επί των μελετών, διπλωματούχοι μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι, εξοπλισμένοι με όλα τα σύγχρονα μηχανογραφημένα συστήματα και σχεδιαστικά προγράμματα AutoCAD, συνεπικουρούμενοι από την εμπειρία τους και τον τρόπο σκέψης της επιχείρησής μας είναι σε θέση να συνεργαστούν άριστα και με τους νηογνώμονες και με τους πελάτες ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανό πρόβλημα.

Η μακροχρόνια εμπειρία σε κατασκευές μεγάλων έργων, μας έχει οδηγήσει σε προγράμματα προκατασκευών με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά και το κόστος αλλά και ο χρόνος παράδοσης των μεγάλων έργων.

Εργασίες, σχεδιασμοί και μελέτες, που αναλαμβάνουμε πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του οικείου Νηογνώμονα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων.

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
UNITED STATES COAST GUARD
UNITED STATES PUBLIC HEALTH
LLOYDS REGISTER
DET NORSKE VERITAS
GERMANISCHER LLOYD
BUREAU VERITAS
HELLENIC RESISTER OF SHIPPING
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (WHEEL MARK)
CE MARKING
UL MARKING
RINA