ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η TECHNOMARE TECHNOLOGY παρέχει υπηρεσίες επισκευής για τις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα. Επιπλέον έχουμε εγκαταστήσει ανεξάρτητo εξοπλισμό, όπως επίσης παρέχουμε τις περισσότερες μεγάλες μάρκες ηλεκτρονικών συσκευών σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Ηλεκτρονικά:

Τυπωμένα κυκλώματα επισκευές και κατασκευή
Κατασκευή ειδικών συστημάτων
Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού
Σχεδιασμός, επισκευές και εγκατάσταση, ήχου, βίντεο, Talkback και Public Address
Επισκευή υλικού υπολογιστών
Συστήματα ασφαλείας
Επισκευή και εγκατάσταση οργάνων
Ανάπτυξη ειδικού συστήματος με ειδικό κύκλωμα