ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Για να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας η ΤECHNOMARE TECHNOLOGY αναλαμβάνει επισκευές, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις σε όλα τα όργανα μέτρησης καθώς και διακρίβωση οργάνων και ηλεκτροπνευματικό εξοπλισμό.

Για:

Ηλεκτρική τάση
Ένταση ρεύματος
Συχνότητα
Ισχύς
Πίεση
Θερμοκρασία
Ενεργός ισχύς