ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Με συνέπεια και υπευθυνότητα οι μηχανικοί και οι τεχνικοί πινάκων, εργάζονται σε συνεργασία με τους πελάτες μας με σκοπό να ικανοποιήσουν τον πελάτη σε κάθε εργο, τηρώντας παράλληλα τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Κάθε κατασκευή πινάκων δοκιμάζονται στα εργαστήρια μας ώστε να εξασφαλισθεί η ακριβής λειτουργία με την παράδοση.

Κατασκευή, επισκευές και εγκατάσταση κυρίων και βοηθητικών πινάκων για συγκεκριμένες εφαρμογές:

Κατασκευή CPS control panels and GΟSP Gas plant emergency shut down panels για μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών.
Κατασκευή πίνακα έλεγχου
Κατασκευή κονσόλας γέφυρας
Πίνακας έλεγχου στο control room του μηχανοστασίου
Μελέτες και σχεδιασμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-πινάκων μέσω SOFTWARE
Κατασκευή πίνακα σταθμού τηλεπικοινωνίας