ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, τεχνικοί με άριστη εμπειρία στα συστήματα αυτοματισμού μπορούν να παρέχουν στήριξη για κάθε σύστημα αυτοματισμού, είτε πρόκειται για διαδικασία εγκατάστασης, είτε για σχεδιασμό, έρευνα μελέτη.
Η άμεση συνεργασία της εταιρίας μας με τους πελάτες της εξασφαλίζει επίσης ότι κάθε έργο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας προϋπολογισμού και χρόνου παράδοσης.

Οι εργασίες αυτοματισμού που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις, επισκευές και συντηρήσεις για :

Programmable Logic Control (PLC) and Distributed Control System (DCS)
Design, installation and maintenance of software strategic provider.
Power Management systems for generators’ controls.
Full U.M.S. (un-manned systems).
Alarm monitoring system.
Extension Alarm systems.
Damage control systems.
Remote monitoring system.
Main engine controls.
Propulsion systems.
Maneuvering system.